Browsing: समयमै सचेत हुनसके कोरोनाको असर रोक्न सकिने विज्ञको भनाई