Browsing: सबै अस्पतालहरुलाई नियमित सेवा प्रदान गर्न सरकारको निर्देशन