Browsing: विराटनगरमा उपचारारत बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकमाथि हातपात