Browsing: राष्ट्रको नाममा गरेको समबोधनको तात्विक अर्थ छैन:काङ्ग्रेस