Browsing: फाइजर र बायोटेकले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि दर्ता