play_circle_outline On Air

हालखबर

play_circle_outline On Air

हालखबर

देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना

0

कार्तिक १९,चितवन । आज देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन् । विशेषगरी प्रदेश ४ र कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

lxdkft
cf]vn9’+uf, @* dªl;/M
cf]vn9’+uf / ;f]n’v’Da’sf] l;dfgfdf kg]{ 7f8] / kQfn] ahf/ If]qdf k/]sf] lxpF . z’qmafb]lv ePsf] lxdkft sf/0f oxfFsf] hghLjg k|efljt ag]sf] 5 . t:jL/ M k”0f{k|;fb Gof}kfg]÷/f;;

पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशका पहाडी भेगमा हल्का पानी पर्ने र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको मौसमविद् श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । देशका अरु ठाउँको मौसममा भने आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ । काठमाण्डौसहित केही पहाडी क्षेत्रमा बिहान लागेको बादल हटेर दिउँसो घाम लाग्ने सम्भावना छ । तर निरन्तर घाम लाग्ने सम्भावना भने छैन । एकैछिन घाम लाग्दै फेरि बादल लाग्ने छ । भोलि र पर्सिको मौसम पनि यस्तै नै रहने मौसमविद् श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

Share.

Leave A Reply